Βιοπληροφορική

1. Η Βιολογία στο διαδίκτυο - HTML και ιστοσελίδες
2. Βάσεις δεδομένων νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών
3. BLAST - FASTA - CLUSTAL - Εργαλεία αναζήτησης ομοιοτήτων και πολλαπλής στοίχισης ακολουθιών
4. Hidden Markov Models (HMM), Tεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks), και οι εφαρμογές τους στη Βιοπληροφορική
5. Homology Modelling
6. Εύρεση μοτίβων και ανάλυση περιοδικοτήτων σε αμινοξικές ακολουθίες
7. Βοηθητικό Υλικό